هواپیمایی ترکیه

ادعای خسارت هواپیمایی های ترکیه برای لغو پروازها

ادعای خسارت هواپیمایی های ترکیه برای لغو پروازها شرکت های هواپیمایی ترکیه در مواجهه با لغو پروازها به این کشور ادعای خسارت کردند و از آژانس ها بابت لغو پروازها درخواست جریمه کردند. طبق اعلام سازمان میراث فرهنگی برگزاری تورهای گردشگری ترکیه ممنوع شده و حتی درخواست شخصی برای خرید بلیت هواپیما مشکل ساز می …