نوشته

به اتمام رسیدن ماموریت پرواز هواپیمای خورشیدی

به اتمام رسیدن ماموریت پرواز هواپیمای خورشیدیامتیاز دهید به اتمام رسیدن ماموریت پرواز هواپیمای خورشیدی هواپیمای خورشیدی ” سولار ایمپالس  2 ” دو روز قبل در فرودگاه “بطین” ابوظبی، پایتخت امارات فرود آمد و ماموریت پروازی خود را به پایان رساند. نقطه ی مبداء این پرواز از نیورک بوده و یکی از طولانی ترین مسیرهای …