هواپیمای نروژی

تحریم های آمریکا، هواپیمای نروژی را در ایران زمینگیر کرد!

تحریم های آمریکا، هواپیمای نروژی را در ایران زمینگیر کرد!(۶۰%) ۳ امتیاز از ۲ رای نقص فنی هواپیمای نروژی در فرودگاه مشهد چندی پیش در تاریخ ۲۳ آذرماه هواپیما بوئینگ ۷۳۷ مکس که متعلق به شرکت هواپیمایی نروژ ایر شاتل می باشد در حالی که از دوبی به مقصد اسلو پایتخت نروژ در حال پرواز …