هواپیمای پان آمریکن

حادثه فرودگاه تنریف؛ بدترین سانحه در تاریخ هوانوردی

۴ / ۵ ( ۱۰۷ votes ) در این مطلب شرح کامل فاجعه ی فرودگاه تنریف به همراه ویدئوی مربوط به آن به سمع و نظر شما عزیزان می رسد؛ با سفرمی همراه باشد. این حادثه ی اسف بار در تاریخ ۲۷ مارس سال ۱۹۷۷ و در ساعت ۱۷:۰۷ بعد از ظهر اتفاق افتاد. با …