هواپیما بدون موتور

سرنوشت هواپیمای بدون موتور چه می شود؟

سرنوشت هواپیمای بدون موتور چه می شود؟(۵۶%) ۲.۸ امتیاز از ۱۵ رای اگر موتور هواپیما از کار بیفتد چقدر می تواند پرواز کند؟ با وجود اینکه سفر هوایی در میان دیگر شیوه های حمل و نقل امن ترین شناخته شده است، اما اغلب افراد از پرواز و سفر با هواپیما ترس دارند. به ویژه آن هایی …