ویرانه های باستانی ترکیه

ارزشمندترین ویرانه های باستانی ترکیه

ارزشمندترین ویرانه های باستانی ترکیه(۶۶.۶۷%) ۳.۳ امتیاز از ۳ رای تور پیاده روی در ترکیه: ۱۰ مورد از ویرانه های باستانی با ارزش همراه با سفرمی در آثار به جای مانده از یونانی ها و رومی ها، این دو تمدن تاثیرگذار جهان باستان، به گردش و تجسس بپردازید. در تور پیاده روی ترکیه با چهار راه …