ویرانه های باستانی

ویرانه های باستانی؛ قلب تپنده ی گردشگری جهان

در این جهان پهناور آثار تاریخی و ویرانه های باستانی به وفور یافت می شوند و همین امر موجبات کنجکاوی کاوشگران، باستان شناسان و بسیاری از گردشگران را  فراهم آورده است. از این رو آثار و ابنیه ای که در دل این ویرانه ها جای دارند به پر بازدیدترین اماکن دنیا بدل گشته اند. در …