پاریس اروپای شرقی

گردشی یک روزه در بخارست

گردشی یک روزه در بخارست(۸۲.۵%) ۴.۱ امتیاز از ۸ رای گردش یک روزه در بخارست پس از گذراندن آخر هفته در بلغارستان به منظور شرکت در مراسم ازدواج یکی از دوستان نزدیکم، از راه زمینی به بخارست یا همان پاریس اروپای شرقی رسیدم. به همراه چند تن از مهمانان مراسم  با تاکسی از ولیکوتارناوا  به …