پاندورا جاذبه ای خارق العاده از دنیای آواتار در دیزنی لند

پاندورا جاذبه ای خارق العاده از دنیای آواتار در دیزنی لند

تا مدت های زیادی، افرادی که فیلم سینمایی آواتار را دیده بودند، دلشان می خواست در دنیای آواتار زندگی کنند. دنیای آبی رنگی که قشنگ تر از دنیای حال حاضر بود و احساس موجودات آبی رنگ و غیر انسان، گرم تر و نارنجی تر از انسان های معمولی بود. این فیلم که توسط جیمز کامرون …