پایان تحریم ها

پایان تحریم صنعت هوانوردی با ورود نخستین ایرباس به کشور

پایان تحریم صنعت هوانوردی با ورود نخستین ایرباس به کشور

بازگشت KLM قدیمی ترین ایرلاین دنیا به ایران

بازگشت  KLM قدیمی ترین ایرلاین دنیا به ایران؛ آیا می توان به پایان تحریم های هوایی امیدوار بود؟ به گزارش سایت خبری عصر ایران، نخستین پرواز هواپیمایی (KLM) که قدیمی ترین شرکت هواپیمایی جهان به شمار می رود، بامداد روز دوم آبان ماه، در فرودگاه بین المللی امام خمینی به زمین نشست. فرود KLM ، …