پروازهای چارتری

افزایش آگاهی مردم نسبت به پروازهای چارتری

۵ / ۵ ( ۱ vote ) افزایش آگاهی مردم نسبت به پروازهای چارتری به نقل از روزنامه‌ی دنیای سفر، محمد کاویانی مقدم، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات گردشگری استان کرمانشاه تصریح کرد، در حال حاضر بیشتر پروازهای کشور به صورت چارتر انجام می شود و از آنجایی که اغلب مردم با قوانین چارتری آشنایی …