پرواز به ترکیه

آغاز مجدد پروازهای ایران به استانبول

آغاز مجدد پروازهای ایران به استانبول با وجود اینکه سازمان میراث فرهنگی سفر ایرانی ها به کشور ترکیه را تا زمانی که شرایط به حالت عادی بازگردد ممنوع کرده است، اما فروش بلیط و انجام پرواز به مقصد استانبول مجددا” به صورت بی سروصدا آغاز شده است. پس از کودتای نافرجام ارتش ترکیه در حدود …