پل ریالتو در گرند کانال

پل ریالتو ، قلب واقعی ونیز

پل ریالتو ، قلب واقعی ونیزامتیاز دهید پل ریالتو ، پلی قدیمی بر روی گراند کانال پاریس سن مارکو ممکن است از پل ریالتو معروفتر باشد، اما Ponte di Rialto (پل ریالتو) قلب واقعی ونیز است. پل ریالتو در بالای باریکترین نقطه از گراند کانال در قلب ونیز قرار گرفته است و در سال های …