پول روسیه

پول و معافیت از تعرفه گمرکی در روسیه

پول و معافیت از تعرفه گمرکی در روسیه(۱۰۰%) ۵ امتیاز از ۱ رای پول و وجه رایج اطلاعاتی در مورد وجه رایج: واحد پول روسیه روبل است که با حروف روسی به شکل  руб نمایش داده می شود. هر روبل برابر است با 100 کوپک. اسکناس های کاغذی به شکل 5000، 1000، 500، 100، 50، …