نوشته

کاخ نیاوران؛ قصر مجلل قاجار و پهلوی

کاخ نیاوران؛ قصر مجلل قاجار و پهلوی(۱۰۰%) ۵ امتیاز از ۳ رای کاخ نیاوران مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ نیاوران واقع در شمال شهر تهران و متعلق به دوره های قاجار و پهلوی می باشد. کاخ نیاوران در باغ بزرگی به مساحت تقریبی ۱۱ هکتار احداث گردیده که در گذشته قصر اختصاصی پهلوی بوده و امروزه …

کاخ های شهر تهران

&#۶۵۲۷۹;&#۶۵۲۷۹;کاخ های شهر تهران(۸۳.۰۸%) ۴.۲ امتیاز از ۱۳ رای کاخ های شهر تهران آقا محمدخان قاجار در سال ۱۱۶۴ هجری تهران را به عنوان پایتخت انتخاب کرد. طی دویست سال گذشته کاخ های زیادی در تهران بنا شدند. به دلیل آن که از عمر این بناها زمان زیادی نگذشته است بسیاری از آن ها تا …