کشورهای امن

امن ترین کشورهای جهان

امن ترین کشورهای جهان(۸۹%) ۴.۵ امتیاز از ۲۰ رای شاخص صلح جهانی در سال ۲۰۱۷ رتبه بندی امن ترین کشورهای جهان را منتشر ساخت. بر اساس این رتبه بندی ایسلند به عنوان امن ترین کشور جهان برای دهمین سال متوالی شناخته شده است. در ادامه ی مطلب با سفرمی همراه باشید تا با امن ترین …