نوشته

کشور اسلوونی با جاذبه های گردشگری بی شمار

کشور اسلوونی با جاذبه های گردشگری بی شمارامتیاز دهید جاذبه های گردشگری اسلوونی ، قلب اروپا کشور کوچک اسلوونی، یکی از کشورهای اروپای مرکزی است و جمعیت آن، بر اساس آخرین آمار ارائه شده، دو میلیون و پنجاه و پنج هزار نفر است. جمهوری اسلوونی پیش از این بخشی از یوگسلاوی بود اما در سال …