نوشته

ایالت کلانتان مالزی ؛منطقه ای چند مذهبی

ایالت کلانتان مالزی ؛منطقه ای چند مذهبیامتیاز دهید ایالت کلانتان مالزی ایالت کلانتان مالزی یکی از سیزده ایالت واقع در مالزی با مرکزیت کوتا بارو (Kota Bharu) است. این ایالت در حدود 1.7 میلیون نفر جمعیت دارد و از مساحتی بالغ بر 15 هزار کیلومترمربع برخوردار می‌باشد. دین بیشتر مردم این منطقه اسلام است، هر …