کلیساهای مسکو

رد پای تاریخ را در حومه ی شهر مسکو دنبال کنید…

نواحی برون شهری(حومه) *موزه-مستغلات آبرامتسوا (Abramtsevo)، مسکو این موزه یکی از معروف ترین موزه های مسکو “Moscow Region” است. هنرمندان معروف قرن های ۱۹ و ۲۰ام، مجسمه سازان و برخی از نویسندگان برجسته، در زمان و دوره های مختلف در این منطقه زندگی و کار می کرده اند. اولین بار که از آبرامتسوا، سخنی به …