نوشته

کلیسای جامع سنت پیتر رم ؛بزرگترین کلیسای جهان

کلیسای جامع سنت پیتر رم ؛بزرگترین کلیسای جهانامتیاز دهید کلیسای جامع سنت پیتر یکی از بزرگترین کلیساهای جهان که در شهر واتیکان کشور روم قرار دارد کلیسای جامع سنت پیتر می باشد. میکل آنژ ساخت سنگ های تراشیده شده و مجسمه های سقف این کلیسا را انجام داده است. نقشه ی این کلیسای جامع از …