نوشته

«نوروز» کهن ترین میراث ناملموس جهانی در یونسکو ثبت شد

«نوروز» کهن ترین میراث ناملموس جهانی در یونسکو ثبت شد(۸۴%) ۴.۲ امتیاز از ۵ رای «نوروز»  کهن ترین میراث ناملموس جهانی در یونسکو ثبت شد به گزارش ایسنا، مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی فرهاد نظری اعلام کرد، پرونده ۱۲ ملیتی نوروز در فهرست میراث ناملموس جهانی در یونسکو به ثبت رسید. به نقل از مدیرکل …