نوشته

جنگ نهنگ های قاتل با کوسه های سفید برای سلطنت اقیانوس

جنگ نهنگ های قاتل با کوسه های سفید برای سلطنت اقیانوس(۸۹.۷%) ۴.۵ امتیاز از ۲۰۲ رای آیا می دانید در زیر آب های آرام اقیانوسی که با نگاه کردن به آن غرق در آرامش می شوید، چه نبرد خونینی در جریان است؟ این طور که پیداست جنگ بر سر قدرت و برتری در میان تمام …