نوشته

 امارات باران را هم خرید…

 امارات باران را هم خرید…(۹۱.۱۱%) ۴.۶ امتیاز از ۱۸ رای امارات متحده عربی با احداث کوه مصنوعی بارانی خواهد شد… امارات متحده عربی قصد دارد به معنای واقعی کلمه باران را به بار آورد. با احداث کوه مصنوعی در این کشور معزل آب و هوای خشک و بیابانی اش حل خواهد شد. همانطور که می …