کوچک ترین کشورهای جهان

کوچک ترین کشورهای جهان

کوچک ترین کشورهای جهان(۹۰%) ۴.۵ امتیاز از ۱۸ رای کوچک ترین کشورهای جهان با توجه بر مساحت کل ناحیه در این مقاله گردآوری شده اند. با وجود حدودا ۱۹۷ کشور در جهان، فکر کردن به این موضوع که مساحت گسترده ی جهان با تعداد مردم برابری می کند، کار دشواری نیست. در جهان به ویژه …