نوشته

اولین ساعت آفتابی هرمزگان ثبت جهانی شد

اولین ساعت آفتابی هرمزگان ثبت جهانی شدامتیاز دهید اولین ساعت آفتابی هرمزگان ثبت جهانی شد     به گفته ی مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر، همزمان با اعتدال تابستانی، ساعت آفتابی استوایی و حلقه اعتدالی که به شکل لوگوی سازمان بنادر است، در بندر شهید حقانی بندرعباس رونمایی شده است. این ساعت همزمان با …