نوشته

گران ترین جزایر خصوصی دنیا

گران ترین جزایر خصوصی دنیا(۶۴.۱۷%) ۳.۲ امتیاز از ۷۲ رای گران ترین جزایر خصوصی دنیا در دنیا مکان های بسیار زیبایی هستند که به دلیل وفور زیبایی های طبیعی شان مردم را از سراسر جهان به سوی خود جذب می کنند. درکنار جزایربزرگ بسیار باشکوه، جزایر کوچکتری نیز وجود دارند که به همان میزان از …