گردشگری ایران و چین

portfolio image

مفاد ۷ گانه تفاهم نامه گردشگری ایران و چین

مفاد ۷ گانه تفاهم نامه گردشگری ایران و چینامتیاز دهید مفاد ۷ گانه تفاهم نامه گردشگری ایران و چین ایران و چین بر سر ایجاد تاسیسات و زیرساخت های گردشگری و همچنین بهبود امکانات خدمات عمومی گردشگری در امتداد جاده …

بیشتر


33.3KFollowers
26Followers
2.3KPosts
1KComments
28Followers
Follows
8.7KSubscribers
Subscribe