گردشگری سیرلانکا

فستیوال Esala Perahera ؛راز دندان مقدس بودا

کندی، سریلانکا- ده روز مملو از فیل های آراسته شده در حال رژه، رقص همراه با کوبش پیاپی طبل ها و غباری از عود در هوا همگی به افتخار با ارزش ترین دارایی کشور: “دندان مقدس بودا” جزییات رقصنده هایی با لباس های سنتی، طبل کوبی های پی در پی و عطر مست کننده ی …