گردشگری مجارستان

گردشگری سلامت در مجارستان

گردشگری سلامت در مجارستاندکتر علی اصغر شالبافیان/ استاد دانشگاه تهرانکشور مجارستان از منظر منابع آب گرم زیرزمینی، کشوری غنی است و فرهنگ استحمام در این کشور به دوران روم باستان برمی گردد. از این رو، آب های گرم و درمانی که در بیش از ۸۰ درصد از مساحت مجارستان یافت می شوند، پایه های کلیدی …