نوشته

برنامه ریزی برای سفر به اسپانیا در دو هفته

برنامه ریزی برای سفر به اسپانیا در دو هفته(۸۸.۷۵%) ۴.۴ امتیاز از ۱۶ رای نام اسپانیا تصویری از فلامینگو، تاپاس، افرادی که تا دیر وقت شب زنده داری می کنند و کاخ الحمرا زیر نور مهتاب را برای ما تداعی می کند. به طور حتم خاطرات فوق العاده ای در این قطعه تاریخی از شبه …

برترین مقاصد و جاذبه های گردشگری والنسیا

برترین مقاصد و جاذبه های گردشگری والنسیا(۱۰۰%) ۵ امتیاز از ۱ رای در کنار ساحلی رویایی، شهر بندری خوش رایحه والنسیا قرار دارد که به گفته بومیان همانند قطعه ای از بهشت می ماند که از آسمان به زمین افتاده است. زیر اشعه های گرم خورشید، میادین پر هیاهوی شهر و گنبدهای خوش آب و …