گریه در فضا

 اگر در فضا گریه کنید چه اتفاقی برای اشک هایتان می افتد؟

۴.۹ / ۵ ( ۱۴ votes ) چشمان همه ی ما هر از گاهی گریان می شوند و اشک هایمان سرازیر می شوند؛ اما آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که اگر در فضا گریه کنید چه اتفاقی برای اشک هایتان می افتد؟ در ادامه ی این مطلب با سفرمی همراه …