گنجعلی خان زیگ

حمام گنجعلی خان کرمان؛ تلفیقی از هنر معماری کهن و تمدن کارمانیا

۴.۶ / ۵ ( ۱۲ votes ) حمام گنجعلی خان کرمان؛ شاهکار معماری صفوی و تلفیقی از هنر معماری کهن و سنت های تمدن کارمانیا است. این حمام به عنوان یکی از زیباترین بناهای تاریخی دیار کریمان، زندگی پیشینیان کرمانی را منعکس می کند. همراه با سفرمی سری به حمام گنجعلی خان کرمان می زنیم. …