یارود الموت

بزرگترین درخت گردوی ایران در فهرست میراث طبیعی ملی به ثبت رسید

بزرگترین درخت گردوی ایران در فهرست میراث طبیعی ملی به ثبت رسید(۷۹.۱۳%) ۴ امتیاز از ۲۳ رای بزرگترین درخت گردوی ایران در فهرست میراث طبیعی ملی به ثبت رسید به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگترین درخت گردوی ایران در یارود الموت (استان قزوین) در فهرست میراث طبیعی ملی به ثبت رسید. پس از آنکه درخت سرو …