A350-1000

ایرباس؛ رکورد دار بیشترین سفارش تولید هواپیما در جهان

ایرباس؛ رکورد دار بیشترین سفارش تولید هواپیما در جهان(۶۸%) ۳.۴ امتیاز از ۵ رای ایرباس؛ رکورد دار بیشترین سفارش تولید هواپیما در جهان ایرباس آزادی پرواز را ممکن ساخته است، و تکامل یافتن آن در طول ۴۰ سال گذشته به لطف جنبه‌های فکری، نوآوری و اشتیاق کارکنانش است. شرکت هواپیماسازی ایرباس، اروپایی و سازنده‌ی بزرگترین …