AG600

رونمایی از بزرگترین هواپیمای آبی خاکی جهان

رونمایی از بزرگترین هواپیمای آبی-خاکی جهان    به گزارش خبرگزاری رویترز(شانگهای) به نقل از شین هوا، چین تولید بزرگترین هواپیمای آبی-خاکی جهان را پس از ۷ سال کار به پایان رساند. این هواپیما قرار است برای عملیات های امداد، نجات دریایی، مبارزه با آتش سوزی جنگل ها مورد استفاده قرار گیرد. هواپیمای بزرگ آبی-خاکیAG600 حدودا …