Hawaiian Airlines

پرواز در سال ۲۰۱۸ و فرود در سال ۲۰۱۷

۵ / ۵ ( ۳ votes ) آیا سفر در زمان واقعیت دارد؟ سفر در زمان از گذشته های دور تاکنون همواره رویای هر یک از ما بوده است؟ اما آیا به راستی می توان در زمان سفر کرد؟ آیا می توانیم به گذشته بازگردیم یا به سمت آینده پیش رویم؟ در این مطلب با …