passport color

رنگ جلد گذرنامه ها چگونه انتخاب می شود؟

رنگ جلد گذرنامه ها چگونه انتخاب می شود؟(۱۰۰%) ۵ امتیاز از ۹ رای آیا می دانید رنگ جلد گذرنامه ها چگونه انتخاب می شود؟ با توجه به اینکه شهروند کدام کشور هستید، پاسپورت شما گویای حرف های زیادی درباره ی کشورتان است. ظاهر گذرنامه اهمیت زیادی برای مسافران ندارد. گرفتن عکس برای پز دادن با …