romani culture

فرهنگ و آداب و رسوم مردم رومانی

فرهنگ و آداب و رسوم مردم رومانی(۱۰۰%) ۵ امتیاز از ۴ رای فرهنگ رومانی و آداب و رسوم مردم آن رومانی رومانی واقع در جنوب شرق اروپا، با مجارستان و صربستان از غرب، اوکراین و مولداوی از شرق و بلغارستان از غرب همسایه می باشد. پایتخت کشور رومانی بخارا می باشد و بزرگترین کشور حوزه …