تمیزترین کابین های هواپیما در سال 2017

تمیزترین کابین های هواپیما در سال ۲۰۱۷

کل : 0

میانگین : 0

آیا تاکنون به این امر فکر کرده اید که کدام شرکت هواپیمایی تمیزترین کابین های هواپیما را دارد و یا اینکه کابین هواپیمایی که سوار شده اید چه قدر تمیز است؟

امروزه در هیچ کسب و کاری اهمیت پاکیزگی و بهداشت را نمی توان نادیده گرفت و برای مسافران هوایی نیز پاکیزگی کابین هواپیما به یکی از عوامل حائز اهمیت بدل گشته است.

لذا اسکای تراکس و کارشناسان تیم ممیزی آن با دقت فراوان به تجزیه و تحلیل فاکتورهای تعیین کننده ی میزان تمیزی کابین هواپیما با توجه بر نظرات مسافران (از تجربه ی شخصی پرواز با ایرلاین های مختلف) پرداختند.

نتایج نظرسنجی اسکای تراکس حاکی از آن بود که تمیزی کابین هواپیما و فرودگاه نیز تبدیل به یکی از عوامل اثر گذار در رقابت پذیری و ایجاد تمایز شده است. با وجود اینکه اغلب مسافران عنوان کردند در انتخاب ایرلاین برای سفر تمیزی کابین را مد نظر قرار نمی دهند، اما ۸۲ درصد از آن ها نیز تمیزی کابین هواپیما را به عنوان یکی از عوامل اثرگذار در خرید مجدد از شرکت هواپیمایی عنوان کرده بودند.

در این مطلب سفرمی با توجه بر نتایج حاصل از نظر سنجی اسکای تراکس از مسافران، تمیزترین کابین های هواپیما در سال ۲۰۱۷ را به دوستداران سفرهای هوایی معرفی می نماید.

با سفرمی همراه باشید…

 

  1. اوا ایر

تمیزترین کابین های هواپیما در سال 2017

تمیزترین کابین های هواپیما در سال 2017

 

  1. آنا آل نیپون ایرویز

تمیزترین کابین های هواپیما در سال 2017

تمیزترین کابین های هواپیما در سال 2017

 

  1. ژاپن ایرلاینز

تمیزترین کابین های هواپیما در سال 2017

تمیزترین کابین های هواپیما در سال 2017

 

  1. ایژیانا ایرلاینز

تمیزترین کابین های هواپیما در سال 2017

تمیزترین کابین های هواپیما در سال 2017

 

  1. کاتای پاسفیک

تمیزترین کابین های هواپیما در سال 2017

تمیزترین کابین های هواپیما در سال 2017

 

  1. هاینان ایرلاینز

تمیزترین کابین های هواپیما در سال 2017

تمیزترین کابین های هواپیما در سال 2017

 

  1. کرین ایر

تمیزترین کابین های هواپیما در سال 2017

تمیزترین کابین های هواپیما در سال 2017

 

  1. قطر ایرویز

تمیزترین کابین های هواپیما در سال 2017

تمیزترین کابین های هواپیما در سال 2017

 

  1. سنگاپور ایرلاینز

تمیزترین کابین های هواپیما در سال 2017

تمیزترین کابین های هواپیما در سال 2017

 

  1. لوفت هانزا

تمیزترین کابین های هواپیما در سال 2017

تمیزترین کابین های هواپیما در سال 2017

نظرات کاربران