انواع چارترهای هواپیما:

انواع چارترهای هواپیما

۱٫ چارتر یا اجاره ی کامل هواپیما (Full Charter)

چارتر کننده تمام صندلی‌های یک پرواز را در مسیری مشخص و برای دوره‌ ای معین اجاره می دهد.

۲. اجاره ی صندلی‌ های هواپیما (Seat Charter)

چارتر کننده تعدادی از صندلی های یک پرواز را در مسیری مشخص و برای دوره‌ای معین اجاره می دهد.

انواع چارترهای هواپیما

انواع مختلف  سیت چارترها

۱- سیت چارتر شناور یا اجاره صندلی به صورت شناور:

در سیت چارتر شناور، چارتر کننده تعداد مشخصی از صندلی های هواپیما را در یک مسیر پرواز، و در طول دوره‌ ای مشخص، به صورت رفت و برگشت به فروش می رساند.

۲- سیت چارتر بک تو بک یا اجاره صندلی رفت و برگشت (Back To Back ):

در سیت چارتر بک تو بک، چارتر کننده تعداد مشخصی از صندلی های هواپیما را در یک مسیر پرواز مشخص رفت و برگشت به فروش می رساند.

۳- سیت چارتر بلاک سیت یا  اجاره ی صندلی‌ های مشخص (Block Seat ):

در سیت چارتر بلاک سیت، چارتر کننده تعداد مشخصی صندلی، با تاریخ مشخص در یک مسیر و برای یک پرواز مشخص، به صورت رفت و برگشت به فروش می رساند. انواع چارترهای هواپیما


33.3KFollowers
26Followers
2.3KPosts
1KComments
28Followers
Follows
8.7KSubscribers
Subscribe