گردشگری ایران - شرکت های هواپیمایی - انواع هواپیماهای مسافربری ماهان

انواع هواپیماهای مسافربری ماهان

کل : 7

میانگین : 3

تاریخ انتشار: یکشنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۵

انواع هواپیماهای مسافربری ماهان

بوئینگ ۳۰۰-۷۴۷

تعداد: ۲

حداکثر وزن برخاست: ۳۶۲,۸۷۳ کیلوگرم

طول بال: ۵۹/۶ متر

طول: ۷۰/۶ متر

ارتفاع: ۱۹/۳ متر

حداکثر برد: ۹,۸۰۰ کیلومتر

ظرفیت مسافر: ۴۴۲

ایرباس A340-600

تعداد: ۷

حداکثر وزن برخاست: ۳۶۸,۰۰۰ کیلوگرم

طول بال: ۶۳/۴ متر

طول: ۷۵/۳ متر

ارتفاع: ۱۷/۲ متر

حداکثر برد: ۱۴,۶۰۰ کیلومتر

ظرفیت مسافر: ۳۰۸

ایرباس A340-300

تعداد: ۴

حداکثر وزن برخاست: ۲۵۷,۰۰۰ کیلوگرم

طول: ۶۳/۶۹ متر

ارتفاع: ۱۶/۹۱ متر

حداکثر برد: ۱۳,۶۰۰ کیلومتر

ظرفیت مسافر: ۲۹۳

ایرباس A300-600

تعداد: ۱۴

حداکثر وزن برخاست: ۱۷۱,۰۰۰ کیلوگرم

طول بال: ۴۴/۸ متر

طول: ۵۴ متر

ارتفاع: ۱۶/۵ متر

حداکثر برد: ۷,۵۰۰ کیلومتر

ظرفیت مسافر: ۲۲۴-۲۷۳

ایرباس A310-300

تعداد: ۱۰

حداکثر وزن برخاست: ۱۵۷,۰۰۰ کیلوگرم

طول بال: ۴۳/۹۰ متر

طول: ۴۶/۶۶ متر

ارتفاع: ۱۵/۸۰ متر

حداکثر برد: ۹,۶۰۰ کیلومتر

ظرفیت مسافر: ۱۷۵-۱۹۳

BAE 146-300

تعداد: ۱۷

حداکثر وزن برخاست: ۴۴,۲۲۵ کیلوگرم

طول بال: ۲۶/۳۴ متر

طول: ۳۰/۹۹ متر

ارتفاع: ۸/۵۹ متر

حداکثر برد: ۲,۹۰۰ کیلومتر

ظرفیت مسافر: ۱۱۲

طولانی‌ترین پروازهای مستقیم جهان
ادامه مطلب

نظرات کاربران