گردشگری ایران - شرکت های هواپیمایی - انواع هواپیماهای مسافربری ایران ایر

انواع هواپیماهای مسافربری ایران ایر

کل : 7

میانگین : 2.43

تاریخ انتشار: دوشنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۵

انواع هواپیماهای مسافربری ایران ایر


فوکر ۱۰۰ : ۱۶فروند 

ایرباس ۳۰۰-۳۱۰ : ۲ فروند 

ایرباسB2K-300  : چهار فروند

ایرباس ۶۰۰-۳۰۰ : ۴ فروند 

بوئینگ ۷۴۷-SP : یک فروند 

بوئینگ ۲۰۰-۷۴۷ : ۳ فروند 

ایرباس B4-300 : چهار فروند 

ایرباس ۳۰۰-B4-F : دو فروند 

بوئینگ ۷۴۷-F : یک فروند 

ایرباس ۳۲۰ : ۶ فروند 

هشتمین نمایشگاه بازار سفر در برج میلاد
ادامه مطلب

نظرات کاربران